תקליטים

רשימת תקליטי הגבעטרון החל משנת 1961.

חלק מהאלבומים מופיע גם בדיסקים.
חלק מהשירים המופיעים בתקליטים הראשונים שאין להשיגם
היום מופיעים באוספים שונים על גבי דיסקים.

אלבומים ודיסקים

1961: לאן נושבת הרוח.
1961: שיבולי פז.
1965: מלא כוס יין אדום.
1965: זמר של טיול.
1971: עמק שלי.
1975: שירי הנוער העובד והלומד.
1976: זמר עם הגבעטרון.
1978: שירים מחוף אל חוף.
1978: גוונים. תקליט כסף ,תקליט זהב

1980: שירים יפים. תקליט כסף, תקליט זהב
1983: לכל אדם יש שיר.
1985: אל הדרך. תקליט זהב
1987: מקול הלב. תקליט זהב
1988: אחר קציר – הגבעטרון בשירי נעמי שמר.
1988: שירים לאורך הדרך.
1990: רחוק רחוק.
1991: שנות ילדות.
1992: חמדת העמק – משירי נחום היימן.

1993: עמק שלי.
1994: ים תיכוני.
1994: ים השיבולים.
1998: שוב יוצא הזמר.
1998: חמישים שנות זמר 1948-1998.
2000: אוסף הגבעטרון.
2003: לשיר עם הגבעטרון – הופעה ב"צוותא".
2007: שירי ראשית הדרך עם נחצ'ה
2008: גבעה אחת הגבעטרון בת שישים